herb

Dziennik Elektroniczny

 Zaloguj 

Odwiedziło nas:

2490845
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni
Ten miesiąc
Poprzedni
Wszystkie
1246
1038
6112
2422470
14052
25148
2490845

Twój IP: 35.175.212.130
14-05-2021

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Zgodnie z decyzją MEiN  od dnia 18 stycznia 2021 r. zostają wznowione zajęcia stacjonarne dla kl. I-III.                          

Uczniowie  kl. I-III:

 • zajęcia lekcyjne będą odbywały się  zgodnie z tygodniowym planem zajęć zamieszczonym w dzienniku elektronicznym,
 • czas trwania zajęć  i przerw międzylekcyjnych nie ulega zmianie,
 • dojazdy uczniów zorganizowane są na podstawie ustaleń z rodzicami uczniów dojeżdżających,
 • wszystkie zajęcia, w tym zajęcia dodatkowe oraz z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, nauczanie indywidualne, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w formie stacjonarnej,
 • przydzielone sale lekcyjne oraz wejścia i wyjścia do i ze szkoły obowiązują poszczególne klasy na zasadach jak poprzednio, według wyznaczonych stref przyporządkowanych do odpowiedniej klasy w części budynku,
 • istnieje możliwość skorzystania z ciepłego posiłku (obiadu)-odpłatnie,
 • nadal w placówce w sprawie przestrzegania reżimu sanitarnego,
   
  zapewniającego bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom, pracownikom na podstawie procedur  szkolnych oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS .

Uczniowie kl.IV-VIII:

 • zajęcia lekcyjne nadal odbywają się w trybie  zdalnym za pośrednictwem platformy Microsoft Teams,
 •  zajęcia realizowane są  zgodnie z planem lekcji w e- dzienniku,
 • konsultacje dla uczniów klasy ósmej będą odbywały się według dotychczasowych zasad i harmonogramu przesłanego uczniom i rodzicom
 • stały kontakt rodziców z wychowawcami klas przez e – dziennik, UONET+ lub telefonicznie,         Publiczne Przedszkole w placówce funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.                                                                                                             Do pobrania: Wytyczne MEiNZ                                                                                                                                     https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

herbgminny

Ostatnio dodane zdjęcia

szachyszachyszachyszachyszachyszachyszachyszachyszachy