herb

Dziennik Elektroniczny

 Zaloguj 

Odwiedziło nas:

3065309
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni
Ten miesiąc
Poprzedni
Wszystkie
906
926
3095
2998152
36985
34037
3065309

Twój IP: 18.232.177.219
28-06-2022

Doradztwo zawodowe

Setki uczniów w projekcie Zawodowego Tygodnia III

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

W ostatnim tygodniu października, w szkołach kształcących w zawodach naszego powiatu, realizowana była trzecia już edycja projektu ZAWODOWY TYDZIEŃ. Przymierz się do zawodu. Tegoroczna oferta obejmowała w sumie 30 bardzo zróżnicowanych propozycji tematycznych warsztatów i lekcji otwartych w kilkudziesięciu zawodach (większość propozycji realizowana była dodatkowo w kilku możliwych terminach)oraz dyżury dwóch doradców zawodowych (możliwość konsultacji indywidualnych). Uczniowie mieli zatem szansę na uczestnictwo w dziesiątkach zawodowych przymiarek. Jak co roku projekt zakładał realizację warsztatów z możliwością wykonania przez uczniów prostych zadań praktycznych w poszczególnych zawodach. Była to dla młodych ludzi stojących przed niełatwym przecież wyborem swojej dalszej edukacyjnej ścieżki, nie tylko doskonała okazja do przyjrzenia się z bliska specyfice kształcenia w konkretnych zawodach, poznania charakterystycznego dla nich środowiska pracy, ale także do zebrania informacji niezbędnych by nieco bardziej świadomie podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe. Nauczyciele zawodowcy, którzy na co dzień kształcą w naszych powiatowych szkołach przyszłych fachowców, odpowiadali na wszystkie pytania nurtujące kandydatów, tak, by rozwiać rożne wątpliwości czy obawy kłębiące się w ich głowach. Celem tego tygodnia jest bowiem niezmiennie tworzenie warunków umożliwiających skonfrontowanie wiedzy o sobie i swoich wyobrażeń o zawodach z rzeczywistością. Wartością jest tu właśnie praktyczny wymiar tych zajęć

W trzeciej edycji wzięło udział w sumie aż 542 uczniów z 24 szkół podstawowych całego powiatu.

Uczniowie z klasy VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długomiłowicach, również brali udział w „Zawodowym Tygodniu”. Zdecydowana większość klasy miała możliwość bezpośrednio zapoznać się z zawodem który ich najbardziej interesuje.
Udział w projekcie ułatwi tegorocznym ósmoklasistom wybory, przed którymi stoją, a jednocześnie będzie wartościowym krokiem na drodze do poznawania świata zawodów.
Wszystkim dyrektorom szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu, koordynatorom projektu, rodzicom, doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym oraz nauczycielom i wychowawcom, należą się gorące podziękowania dzięki którym realizacja tego niełatwego organizacyjnie i logistycznie przedsięwzięcia, okazała się możliwa. 

Zdjęcia z „Zawodowego Tygodnia” można oglądać na stronach szkół.

https://www.slawiecice.edu.pl/o-szkole/1093-tydzien-zawodow-2022

https://zs1.edu.pl/

http://www.ckzkk.pl/doradztwo-zawodowe/Setki-uczniow-w-projekcie-Zawodowego-Tygodnia-III

 Zdjęcia tutaj

Konkurs dla klasy VIII

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów którzy chcą
kontynuować dalszą naukę w II L.O. w Kędzierzynie –
Koźlu

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4108871182497
526&id=546774165373930&sfnsn=mo

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tUNFHL
qZbE-
gwChXkKMj7bpnJ_BDbmBCkB18XPd3p0ZUQlNVVjM2VkhHSlVE
UE5QSE5INDhCS0FPOCQlQCN0PWcu

Zadaniem uczestnika konkursu jest udzielenie odpowiedzi na
pytanie: "Dlaczego chcesz być uczniem II Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w K-Koźlu".
Uczestnik, którego praca zdobędzie najwięcej głosów komisji
konkursowej, otrzyma paczkę gadżetów szkolnych, ulgę
uczniowską "Tydzień bez pytania" do wykorzystania w
dowolnym momencie pierwszego roku nauki oraz firmową bluzę
#LOIIKK.
Konkurs trwa do 30.06.2021.
Regulamin konkursu dostępny jest w zakładce pliki na stronie
szkoły. https://platforma.lo2kk.edu.pl/mod/folder/view.php?id=
1
W razie pytań proszę o kontakt z sekretariatem szkoły
tel. 77 483 21 62
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ważna informacja dla ósmoklasistów !!!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Adres strony naboru elektronicznego nie zmienia się i dla kandydata jest to
opolskie.edu.com.pl
Możliwość rejestracji w systemie (zakładanie kont i tworzenia podań) rusza
zgodnie z terminarzem rekrutacji czyli od 17.05.2021r.
Prawdopodobnie 14.05.2021 roku uczniom zostanie udostępniona możliwość
przeglądania ofert edukacyjnych szkół. Uczniowie zgodnie a art.156.1 Ustawy
Prawo Oświatowe mogą w ramach danego organu prowadzącego składać
podanie maksymalnie do trzech szkół, a w ramach tych szkół do dowolnej
liczby oddziałów.
Jeżeli uczeń składa podanie do szkół prowadzonych przez inny organ
prowadzący, to może złożyć podanie do kolejnych trzech szkół.
Całe woj. opolskie (szkoły publiczne) są w jednym systemie, więc jeżeli uczeń
wybiera szkoły z różnych organów prowadzących które obsługiwane są jednak
w tym samym systemie, składa podanie z listy preferencji tylko do szkoły
pierwszego wyboru – oczywiście później od niego zależy, gdzie dostarczy
oryginały świadectw i potwierdzi wolę podjęcia nauki.
Jeśli uczeń jednak wybiera szkołę np. na śląsku (inne województwo i inny
system logowania) musi w ich systemie założyć konto i osobno złożyć podanie.

Najważniejsze informacje
 Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie
można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły
ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału
międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole
ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych
indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących
szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski
składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25
czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone
będą 2 sierpnia 2021 r.
 W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów
zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia
psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania
pojazdem.
 W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub
orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora
szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać
wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas
zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń
został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie
równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń
został przyjęty. 

Terminy rekrutacji tutaj tutaj

Różne zawody w oczach uczniów

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uczniowie klasy III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długomiłowicach na lekcjach z orientacji zawodowej poznają różne stare, nietypowe oraz współczesne zawody wykonywane przez ludzi. . W czasie lekcji uczniowie również wypowiadają się na temat ich

przyszłego zawodu, który chcieli by wykonywać. W ramach swoich zajęć, uczniowie wykonali prace plastyczne na temat wybranego przez siebie zawodu.

Galeria prac tutaj

herbgminny