herb

Dziennik Elektroniczny

 Zaloguj 

Odwiedziło nas:

3065428
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni
Ten miesiąc
Poprzedni
Wszystkie
1025
926
3214
2998152
37104
34037
3065428

Twój IP: 18.232.177.219
28-06-2022

Promocja zdrowia

Dzień Zdrowego Śniadania

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Śniadanie daje moc! Wiedzą o tym uczniowie klasy 5, którzy Dzień Zdrowego Śniadania uczcili wspólnie przygotowanym posiłkiem. Na stole znalazły się warzywa, owoce, pieczywo, wędliny, sery, domowe dżemy i  kakao🍅🫐🍌🥒🫑🍞🧀 Było pysznie😋
Wspólne zdrowe śniadanie zostało poprzedzone pogadanką na temat zdrowego stylu życia. 
20211108 101541 Copy

Szklanka mleka

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W roku szkolnym 2020/2020 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu finansowanego przez Unię Europejską.
Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. W programie uczestniczą uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.
W tym roku szkolnym dystrybutorem produktów mlecznych i w II  półroczu porcji owoców i warzyw będzie firma „Michalinka”
.mleko

Lekki tornister

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rozpoczynając naukę w szkole podstawowej, dziecko zmienia swój dotychczasowy tryb życia – musi przyzwyczaić się do kilkugodzinnego siedzenia w ławce, mimo że w tym okresie rozwoju dysponuje ogromną potrzebą ruchu. Z tego powodu – oraz ze względu na wzmożony wzrost ciała – maluch jest bardziej narażony na wykształcenie się u niego wady postawy.   

 tornister

Lekki Tornister to apel skierowany do:

NAUCZYCIELI - by wymagali noszenia tylko niezbędnych podręczników i zeszytów, a także przekazywali wiedzę nt. profilaktyki wad postawy dzieciom i ich opiekunom;

RODZICÓW I OPIEKUNÓW - by codziennie kontrolowali zawartość tornistrów swoich pociech, a także wiedzieli, czym kierować się podczas zakupu plecaków i innych przyborów szkolnych;

DZIECI - by wiedziały, jak prawidłowo spakować i nosić tornister i dlaczego wkładanie do niego góry zabawek może być szkodliwe dla ich kręgosłupów;

MEDIÓW - by jako pośrednik pomogły nam w przekazywaniu wiedzy.


Co dzieje się z ciałem dziecka, gdy noszony przez nie plecak waży za dużo?

  • Na­cią­gnięte i nadwy­rę­żone mię­śnie są skut­kiem ob­cią­że­nia ra­mion, które nie zo­stały stwo­rzone po to, aby coś na nich wie­szać.
  • Ból od­czu­walny na li­nii bio­der po­ja­wia się w momen­cie, kiedy dziecko po­chyla się do przodu, aby wy­rów­nać tylne cią­że­nie.
  • Prze­kro­czona waga ple­caka ne­ga­tyw­nie wpływa na sche­mat cho­dze­nia, co może skut­ko­wać proble­mem z ko­la­nami.
  • Po­chy­lony tu­łów oraz – co za tym idzie – zaokrąglone plecy i wy­cią­gnięta szyja utrud­niają mię­śniom i ścię­gnom utrzy­my­wa­nie wła­ści­wej postawy ciała. Dziecko skarży się na ból szyi i górnej czę­ści ple­ców.
  • Zbyt na­pięte mię­śnie i obo­lała, dolna część pleców to od­po­wiedź or­ga­ni­zmu na po­chy­la­nie ciała do przodu dla zrów­no­wa­że­nia cię­żaru plecaka.
  • Prze­cią­żone stopy do­pro­wa­dzają do po­wsta­wa­nia znie­kształ­ceń w ich bu­do­wie i bo­le­sno­ści.

Czym to grozi?

Złe nawyki związane z noszeniem zbyt wielkiego balastu na plecach oraz utrzymywaniem nieprawidłowej postawy ciała mogą przyczynić się do bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc i nieprawidłowej statyki ciała, a w efekcie doprowadzić do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.

Dlaczego to takie ważne u dzieci w wieku 6–9 lat?

Ponieważ wtedy ma miejsce pierwszy okres krytyczny dla postawy fizycznej dziecka. Rozpoczynając naukę, maluch zmienia swój dotychczasowy tryb życia. Spędza w szkolnej ławce – w pozycji siedzącej – dziennie od 4 godzin wzwyż. Nierzadko stolik nie do końca jest przystosowany do potrzeb ucznia. Do tego dochodzi zmęczenie spowodowane wysiłkiem umysłowym i nieprawidłowe ustawienie ciała staje się faktem. Ponadto dziecko w wieku 6–9 lat charakteryzuje się ogromną biologiczną potrzebą ruchu, w związku z czym zamiast grzecznie siedzieć w ławce/przy biurku, wierci się i przechyla. W okresie tym następuje również wzmożony wzrost ciała dziecka, w związku z czym maluch jest bardziej narażony na wykształcenie się u niego wady postawy.

Owoce w szkole

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

logo1

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu finansowanego przez Unię Europejską. Programie, który zastępuje dotychczasowe programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole. Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. W programie uczestniczą uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.

logo2

aa4f3afd 9308 4852 b622 741106ff3dc0

Dostawcy zobowiązani są do dostarczania do szkoły gotowych do spożycia porcji owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych.

Dlaczego mleko, owoce i warzywa? Ponieważ to produkty najbardziej cenne dla dzieci w okresie wzrostu. Niestety problemy żywieniowe wśród najmłodszych narastają. Kolejne badania alarmują, że dzieci przejmują złe nawyki żywieniowe od rodziców. Ich dieta jest zbyt obfita w tłuszcze i cukry, a brakuje w niej owoców i warzyw. Szczególnym zagrożeniem jest sięganie po jedzenie wysoko przetworzone, dlatego warto wrócić do produktów najprostszych, ale niezwykle cennych, takich właśnie, jak mleko i jego przetwory.

Mleko w szkole

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

mlekoKolejną akcją promującą zdrowe odżywianie w naszej placówce jest program „Mleko w szkole”, którym objęci są uczniowie klas II-VI szkoły podstawowej.
Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
Realizacja ww. celów programu ma skutecznie przeciwdziałać:
● wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci i młodzieży,
● wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,
● spadkowi spożycia mleka i jego przetworów wśród dzieci i młodzieży

mleko2Mleko – element zdrowego odżywiania. Jest najbardziej naturalnym pokarmem. Dostarcza organizmowi składniki odżywcze w odpowiedniej ilości i proporcji. Należą do nich, obok białka, tłuszczów i węglowodanów, także minerały takie jak wapń i fosfor. Naukowcy i lekarze na całym świecie uznają mleko za niezbędny i wartościowy składnik diety zwłaszcza w okresie rozwoju dzieci i młodzieży.

Z przeprowadzonych badań naukowych wynika, że spożywanie mleka i jego przetworów nie powoduje wzrostu masy ciała i przyrostu tkanki tłuszczowej, a dzieci, które spożywają mleko, rzadziej łamią kości i nie mają problemów z nadwagą.
Instytut Żywności i Żywienia zaleca osobom dorosłym spożywanie minimum 2 szklanek mleka dziennie, zaś dzieciom i młodzieży znacznie więcej – ok. 4 szklanek.
Aby zachęcić dzieci i młodzież do spożywania mleka i przetworów mlecznych Unia Europejska dofinansowuje spożycie mleka w placówkach oświatowych. W programie dopłat do spożycia mleka w szkołach uczestniczy również Polska, od 2004 roku.

herbgminny

Ostatnio dodane zdjęcia

szachyszachyszachyszachyszachyszachyszachyszachyszachy